Onze doelstelling

De stichting De Grootste Familie Helpt heeft als doelstelling om tastbare initiatieven van kleinschalige Nederlandse stichtingen te steunen waar bevlogen vrijwilligers bij betrokken zijn. De initiatiefnemers zijn Nederlanders die ook nauw betrokken zijn bij het project. Een projectaanvraag waarin het ‘familiegevoel’ tot uiting komt, strekt tot aanbeveling. Wij bieden financiële ondersteuning tot een bedrag van € 10.000,-.

Onze statuten
Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan onze stichting. Download hier de statuten van Stichting De Grootste Familie Helpt.