Vergaderschema

Het bestuur van Stichting De Grootste Familie Helpt vergadert gemiddeld vier keer per jaar. Dit is ons vergaderschema voor 2020:

6 februari
9 april: vervalt! NB: binnengekomen projectaanvragen worden op 25 juni besproken.
25 juni
8 oktober