Verbeteren levenskwaliteit kinderen

Stichting Kinderhulp Gambia ontving €2.500,- voor het project Helpa child, change a live. Met dit bedrag  willen ze de kinderen en Gambia helpen door 2 keer per jaar met succes (wederom) kinderen met een orthopedische handicap te opereren.

Doel van het project
voor en na de operatie van o-benenHet verbeteren van de levenskwaliteit bij kinderen die lijden aan orthopedische misvormingen en/of verwaarloosde fracturen. In de meeste gevallen gaat het om correctie van O-benen, X-benen, klompvoeten en andere ernstige afwijkingen binnen de orthopedie. Kinderhulp Gambia wil een klein stukje van deze problematiek aan pakken. Wij richten ons met name op orthopedie. In Gambia zijn helaas geen Gambiaanse orthopeden en de paar Cubanen die er zijn (alleen in het Banjul Hospital) richten zich met name op de mensen die via een trauma binnen komen. Nu is daar al te weinig capaciteit en een groot gebrek aan middelen, laat staan dat er hulp is voor kinderen met een handicap.

De Nederlandse artsen die overigens hun werk vrijwillig doen opereren niet alleen, ze zijn er ook om met de lokale artsen en verpleegkundigen hun kennis en ervaringen te delen. Hier is het doel dat onze artsen in de toekomst in Gambia niet meer nodig zijn en men in het ziekenhuis zelf deze operatie’s uit kan voeren.

Doel van de stichting
Kinderhulp Gambia zet zich in voor kleinschalige en directe hulp aan de jongste en grootste bevolkingsgroep van Gambia: kinderen. De activiteiten van de stichting richten zich in het bijzonder op het verbeteren van de basisbehoeftes die in Gambia niet zo vanzelfsprekend zijn zoals: water, school, gezond voedsel, medicijnen, medische hulp,malariapreventie maar ook ontwikkeling door middel van sport. De inspanningen van de stichting hebben als doelstelling om de levenssituatie van deze kansarme kinderen blijvend te verbeteren waardoor ze hopelijk ook een betere toekomst hebben.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.