Stromend water voor kinderen in Sri Lanka

Stichting Kansarmen Sri Lanka ontving €5.000,- van SDGFH voor het realiseren van stromend water voor ruim 600 kinderen op de plattelandsschool Madagama Aralaganvela in Sri Lanka. Op dit moment (2017) komt het water uit een kanaal en wordt via een zogenaamde community-leiding aangevoerd. Dat betekent dat er maar twee tot drie uur per dag water getapt kan worden, dan gaat de hoofdkraan weer dicht.

Ook in het droge seizoen voldoende water
Het komt ook regelmatig voor dat deze leiding voor dagen wordt afgesloten. Dan moet de school het dus zonder water doen en kunnen toiletten bijvoorbeeld niet worden gespoeld. Een trieste situatie. Daarom het plan om de school rechtstreeks aan te sluiten op een community watertoren die niet ver van de school staat. Hiermee zal er continue voldoende water voorhanden zijn, ook in het droge seizoen.

Op de langere termijn betekent dit een betere kwaliteit van leven. Water creëert energie, een lach op het gezicht, motivatie (geen leraar wil werken op een school waar geen water is). En ook ouders nemen meer initiatieven, zoals het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast blijkt dat de kinderen op school, als er genoeg water is, al gauw met een groentetuin beginnen. Ook nemen de kinderen hun opgedane kennis mee naar huis. Schoon en voldoende water voor de plattelandsbevolking voorkomt urbanisatie. Zonder water is geen economische ontwikkeling mogelijk.

Kwaliteit van leven verhogen
Stichting Kansarmen Sri Lanka heeft als doel de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka te verhogen via water- en sanitaire faciliteiten. Want: een betere kwaliteit van leven biedt een beter toekomstperspectief. De doelgroep bestaat uit vooral de armste plattelandsscholen en daarnaast arme woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen, die niet of nauwelijks over schoon drinkwater en toiletten beschikken.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.