Stop corona-eenzaamheid!

>> 10 x € 2000,- voor uw project <<

De Stichting De Grootste Familie Helpt! en TrosKompas ondersteunen de oproep van de koning om het eenzaamheidsvirus een halt toe te roepen. Tien projecten kunnen in aanmerking komen voor maximaal € 2000,-. Heeft u een goed idee? Mail ons!

Het was een zeldzame gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, koning Willem-Alexander die het Nederlandse volk toesprak op 20 maart jongstleden. Daarin sprak hij zijn medeleven uit aan iedereen die door het coronavirus is getroffen en riep hij ook op om mensen te helpen die noodgedwongen eenzaam thuis zitten, onder wie veel ouderen. “Het coronavirus is niet te stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel”, aldus de koning.

stop-corona-eenzaamheidHebt u een idee? Mail ons!
De Stichting De Grootste Familie Helpt! roept daarom bevlogen particulieren of (kleinere) bedrijven en stichtingen op om initiatieven die hieraan kunnen bijdragen in te sturen naar info@stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl o.v.v. ‘initiatief tegen eenzaamheid’.
 Projecten die worden gehonoreerd kunnen rekenen op een vergoeding van maximaal €2.000 (wordt direct overgemaakt!). Er kunnen maximaal 10 projecten worden gesteund.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het geven van een openlucht mini-concert aan bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen of woongroepen voor mensen met een beperking, waarbij bijvoorbeeld bewoners op hun eigen balkon staan en de optredende muzikant in de tuin zit;
  • Het (doen) verzorgen van warme maaltijden aan ouderen;
  • Luisterboeken inspreken;
  • 
Boodschappen doen voor ouderen.

Snel uitsluitsel
De voorwaarden in het kort zijn:

  • Alle richtlijnen van de overheid en het RIVM dienen bij het project nadrukkelijk in acht te worden genomen.
    Het initiatief moet bijdragen aan het voorkomen/oplossen van eenzaamheid.
  • Het project dient achteraf te worden verantwoord met factuur en/of bonnetjes.
  • Projecten kunnen worden aangedragen tot 30 april. Uiterlijk binnen 48 uur na indiening van het project zal uitsluitsel gegeven worden over de toekenning.

Alle voorwaarden vindt u hier.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.