Schommel voor chronisch zieke kinderen

We doneerden een bedrag van €5000,- voor de aanschaf van een zogenaamde nestschommel aan openluchtschool De Recon. Deze school is er speciaal voor chronisch zieke kinderen. De schommel is onderdeel van een project om de kinderen meer te laten bewegen, te stimuleren in hun motorische ontwikkeling en (aangepaste) sport- en spelmogelijkheden te bieden op het schoolplein.

“Buiten bewegen heeft gunstig effect”
“We zijn elke keer weer teleurgesteld als we de kinderen op de betonnen tegels zien spelen. En dat terwijl we zo’n groot schoolplein hebben. Er is zoveel mogelijk en juist voor deze kinderen is het zo belangrijk dat ze naar buiten kunnen en bewegen. Omdat onze leerlingen vaak van ver komen, zitten ze lang in de taxi. Ook kunnen ze door hun ziekte weinig naar sportclubs of gewoon buiten spelen na schooltijd. Hoe belangrijk is het dat ze dan wel op school groen, frisse licht en sport en spel ervaren. Buiten bewegen heeft een gunstig effect op gezondheid, sociale en motorische ontwikkeling en leerprestaties.”

Voorbereiden op de maatschappij
Openluchtschool De Recon is een school voor leerlingen van 4 tot 13 jaar met een langdurige of chronische, somatische, neurologische of psychosomatische aandoening. Het doel is deze leerlingen zo maximaal mogelijk onderwijs te bieden. Daarnaast biedt de school de leerlingen (para-)medische begeleiding. De ambitie is om deze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan de maatschappij, op de voor hun hoogst haalbare en meest zelfstandige wijze.

Vrienden van het Langdurig Zieke Kind
Stichting Vrienden van het Langdurig Zieke Kind op Openluchtschool De Recon heeft het volgende doel: “het ter beschikking stellen van geldmiddelen en eventueel roerende en onroerende goederen aan de Openluchtschool De Recon.’ Op deze manier probeert de stichting de continuïteit van deze school en de verwezenlijking van haar doelstellingen te waarborgen.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.