Planborden voor wooninitiatief Nootdorp

Wooninitiatief Nootdorp (SWIN) ontving €9.000 voor de aanschaf van 2 digitale planborden voor 2 woongroepen van 7 personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Gebruik planborden
In de woningen wordt dagelijks gewerkt met planborden en pictogrammen (al dan niet ondersteund met geschreven taal). Zo hangt er eentje bij de deur zodat gelijk duidelijk is wie aanwezig is in het pand en, kunnen de bewoners zien wie er die dag voor hun werkt. Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen planning.

illustratie van een woonhuisKleinschalige woonvoorziening
SWIN is ontstaan uit een initiatief van ouders en/of  de wettelijke vertegenwoordiger(s) van jong volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking. SWIN heeft als doel om in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp een kleinschalige woonvoorziening met zorg voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking op te zetten. “Een kleinschalig woonvoorziening met zorg biedt naar onze mening ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid van de toekomstige bewoners gestalte te geven.” Met deze uitgangspunten zal een weloverwogen keuze gemaakt worden qua uitstraling en ligging van de toekomstige locatie: op loopafstand van openbaar vervoer en winkelcentrum, midden tussen woningen en in de nabijheid van dagbesteding.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.