Over ons

Stichting De Grootste Familie Helpt is in 2004 opgericht bij het 40-jarig jubileum van de TROS als uiting van betrokkenheid met mensen die dringend hulp nodig hebben. Wij bieden financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten tot een bedrag van € 10.000,-. Lees meer over onze doelstelling.

We zijn een onafhankelijke stichting die werkt onder de verantwoordelijkheid van een eigen bestuur. Wij vergaderen gemiddeld vijf keer per jaar. Tijdens de bestuursvergadering bespreken wij zorgvuldig de aangevraagde donaties. Binnen 14 dagen na de vergadering krijgt u bericht van ons over uw aanvraag.

Het onbezoldigde bestuur van Stichting De Grootste Familie Helpt bestaat uit:

Bert Rendering

voorzitter

A.F.H. Tuininga

penningmeester/ secretaris

Beheert de financiële middelen van de stichting en zorgt dat de inkomsten en uitgaven tijdig worden uitgevoerd. Daarnaast stelt hij jaarlijks de begroting en het jaarverslag op, en informeert op regelmatige basis de financiële stand van zaken.

Prof. Dr. M.A.J. Eijkman

erelid

De heer Eijkman is mede-oprichter van Stichting De Grootste Familie Helpt en diende tussen 2005 en 2015 als zeer bevlogen voorzitter van de stichting.