Gepassioneerd vrijwilliger: Renata van Vulpen

renatavanvulpen Stichting De Grootste Familie Helpt deed eerder al bijdragen aan Stichting Grace for Victim Children (GfVC) voor de aanschaf van leer- en bibliotheekboeken. In 2015 doneerde Stichting De Grootste Familie Helpt € 5000,- aan GfVC voor de aanschaf van een schoolbus voor de Heavenly Grace English Academy in Nepal. Een gesprek met Renata van Vulpen, voorzitter van Stichting Grace for Victim Children. “Ik heb erg veel plezier in mijn functie als voorzitter.”

Tijdens hun hun backpack-tocht door Nepal in 2002 ontmoeten Henk en Renata van Vulpen het echtpaar Chandra en Tek Hitang. Zij hebben op dat moment 25 straat- en weeskinderen in eigen huis opgenomen. Datzelfde jaar heeft het Nepalese duo hiervoor een NGO opgericht met de naam Grace for Victim Children. Renata vertelt over haar eerste bezoek aan het ‘kinderhuis’ van Chandra en Tek. “Het idee van zo’n groot aantal kinderen opnemen in je eigen gezin, duizelde me maar het intrigeerde me ook. Ik wilde het met eigen ogen zien. Daarna was ik voor eens en voor altijd verkocht. Ik wist dat dit de plek was waar ik me voor wilde gaan inzetten. Sindsdien hebben de ouders en kinderen in het kinderhuis mijn hart gestolen.”

Door en voor de lokale bevolking
Als klein meisje al weet ze dat ze ontwikkelingswerk wil gaan doen. Renata en haar man Henk besluiten dan ook na hun bezoek aan Nepal om Chandra en Tek te gaan ondersteunen. “Omdat hun NGO tot dan toe maar door twee Zwitserse particulieren financieel gesteund werd, wilden wij helpen.” De actie van Renata en Henk brengt iets teweeg in eigen land want steeds meer mensen wilden financieel bijdragen. En zo wordt in 2004 de Nederlandse Stichting Grace for Victim Children (GfVC) opgericht met als doel om de Nepalese NGO te ondersteunen in financiële, materiële en immateriële zin. De projecten richten zich op huisvesting, scholing en gezondheidszorg voor straat- en weeskinderen. Kenmerkend voor deze projecten is dat zij dóór en vóór de lokale bevolking worden uitgevoerd en gericht zijn op de armsten van de samenleving.

Ontwikkelingshulp helpt
Haar voorzitterschap voor GfVC ervaart ze als verrijkend en een voorrecht. “Ik zie dat ontwikkelingshulp werkt. Daarnaast vind ik het heel prettig dat ik door dit werk allerlei andere zaken, die in Nederland heel belangrijk lijken, kan relativeren. Dat geeft voor mij een grote meerwaarde in het leven.” Ze geeft ook aan dat de manier van werken succesvol is. “Wij hebben een kort lijntje met de NGO in Nepal waardoor we goed zien wat er met het geld van donateurs gebeurt. Zij schenken je hun vertrouwen omdat ze weten dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen.” Renata geeft een voorbeeld. “Als bij de NGO een generator kapot gaat, krijgen we een sms of mail van hen. Het bestuur overlegt dan en besluit om het benodigde bedrag over te maken. Twee weken later krijgen we foto’s en afschriften van de nieuwe generator.”

‘We hebben enorme impact op het leven van ieder kind’
Renata is getrouwd, heeft twee kinderen en werkt als ontwikkelingspsycholoog in een kleinschalige hulpverleningspraktijk in Barneveld. Ze vindt het vanuit haar werk enorm boeiend om te zien hoe de sociaal-emotioneel beschadigde kinderen in het kinderhuis en de school zich toch nog goed ontwikkelen en een kans op een nieuw leven krijgen. “We hebben echt een enorme impact op het leven van elk individueel kind daar.” Hoe combineert ze haar vrijwilligerswerk met werk en privé? “In de beginfase van de stichting was het nog kleinschalig en dus overzichtelijk. Maar in de loop van de jaren wordt het toch een soort van uit de hand gelopen hobby. Het is natuurlijk geweldig dat alles zo goed loopt en groeit maar tegelijkertijd wordt het wel erg ‘groot’. Dan is het vaak even puzzelen om mijn voorzitterschap met gezin en werk te combineren.”

Rekening houden met cultuurverschillen
Renata vertelt trots over de ontwikkeling die GfVC heeft doorgemaakt sinds de oprichting. “Het aantal geadopteerde kinderen is gegroeid van 25 naar 72. Dat betekende dat we moesten uitbreiden dus zijn er twee verdiepingen bijgebouwd op het kinderhuis en is er een schoolbus aangeschaft.” Daar bleef het niet bij want in 2009 heeft de stichting samen met de NGO een school opgericht voor de allerarmsten. Stichting De Grootste Familie Helpt steunde dit project meerdere keren met financiële bijdragen voor de aanschaf van leer- en bibliotheekboeken. “Inmiddels gaan er  275 leerlingen naar deze school en is er mede dankzij een donatie van Stichting De Grootste Familie Helpt! een schoolbus aangeschaft. En één van de andere wensen die we hadden, een medische post, is nu ook gerealiseerd.”

De stichting loopt natuurlijk ook wel eens tegen problemen op. Renata geeft aan dat dit vaak te maken heeft met de cultuurverschillen. “Hier moesten we in het begin erg aan wennen. In Nederland zijn we gewend om snel en doelgericht te werk te gaan. Wij kunnen in ons contact heel direct zijn en dat is men in Nepal niet gewend. Het hele ‘systeem’ daar gaat erg traag. Maar inmiddels werken we alweer zoveel jaren met elkaar en houden we wederzijds rekening met deze verschillen.”

‘Ik doe het met veel plezier!’
Binnen de fondsenverwerking in Nederland is volgens Renata ook veel veranderd sinds de oprichting van GfVC. “De mogelijkheden voor subsidie zijn teruggelopen, dus is het lastiger om aan de benodigde fondsen te komen.” Desondanks vindt Renata dat je deze uitdagingen – zoals zij ze liever noemt – niet te veel op je eigen schouders moet gaan dragen. “We doen als bestuur elke week wat binnen ons vermogen ligt en God doet de rest. Zoals Augustinus al zei: “Do what you can do and pray for what you cannot do”. Het werk voor de stichting is nooit ‘af’ en er gaan veel avond- en weekenduren in zitten. Maar ik doe het nog altijd met erg veel plezier!” Voor Renata zelf levert haar werk als voorzitter ook avontuurlijke uitdagingen op. “Onze kinderen gaan gewoon mee op de werkbezoeken naar Nepal. De laatste keer was onze jongste pas vijf maanden oud.”

Meer gebruikmaken van netwerken
De vraag of haar stichting nog speciale wensen heeft vindt ze een open deur. “Natuurlijk hebben we altijd behoefte aan extra financiële middelen. Daarnaast zouden we graag nog meer gebruik willen maken van de netwerken van donateurs, familie en vrienden. In ieders netwerk zitten wel experts, betrokkenen en creatieve personen die ons zouden kunnen helpen bij één van onze doelen.”

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.