Getraumatiseerde kinderen mogen even dromen

Met een donatie van €3.000,- steunde Stichting De Grootste Familie Helpt de Stichting Dream4Kids. Deze stichting wil zoveel mogelijk dromen uit laten komen van kinderen die een traumatische ervaring achter de rug hebben. Met dit bedrag heeft Dream4Kids drie prachtige dromen uit laten komen van kinderen met verschillende trauma’s. Kinderen waar aan de buitenkant niets te zien is, maar die in hun jonge leven al veel te veel mee hebben gemaakt.

Dromen vervullen
Stichting Dream4Kids organiseert al sinds 2003 droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die te kampen hebben met een jeugdtrauma. Denk aan het verlies van één of beide ouders, een vechtscheiding, seksueel misbruik, verwaarlozing, of uithuisplaatsing van een kind omdat de ouders niet voor hem of haar kunnen zorgen. De stichting werkt samen met honderden vrijwilligers in het hele land. Deze mensen zetten zich belangeloos in om vele dromen waar te maken. In 2014 hebben zij 100 dromen vervuld.

Professionals
Uitsluitend professionals (traumatherapeuten en medewerkers van diverse jeugdzorginstellingen) mogen kinderen bij Dream4Kids aanmelden. De droomdag wordt ingezet als onderdeel van hun behandelplan. Tussentijdse resultaten van wetenschappelijk onderzoek van het Radboud wijzen uit dat een droomdag een heel groot verschil maakt in het leven van een kind. Het is duidelijk dat kinderen onder andere op sociale ontwikkeling hoog scoren, en dat schoolprestaties verbeteren. Na de droomdag worden de kinderen jaarlijks uitgenodigd op de grote clubdag van Dream4Kids. Zo worden ze niet uit het oog verloren.

Dream4Kids ontvangt geen subsidie van de overheid of andere instellingen en dankt haar bestaansrecht aan donaties en sponsorgelden van fondsen, particulieren, bedrijven en instellingen.

Update 2016
Mede dankzij de donatie van SDGFH heeft Floor in 2016 haar droomdag beleefd. Floor staat onder toezicht van Bureau Jeugdzorg omdat haar ouders verwikkeld zijn in een heftige vechtscheiding. Ze heeft hier veel moeite mee, en weet niet welke kant ze moet kiezen. Bij papa hoort ze dat mama niet deugt en papa vertelt haar andersom dat mama geen goede moeder is. Dream4Kids mocht voor Floor aan de slag om een geweldige droomdag te organiseren.

Grootste droom
De grootste droom van Floor was om een echte prinses te worden. Vrijwilligers Evelyne & Ank hebben er alles aan gedaan om dit te bewerkstelligen. Floor werd opgehaald met een roze limousine en had de hele dag een butler tot haar beschikking. Ze mocht haar eigen prinsessenjurk uitzoeken die ze natuurlijk de hele dag gedragen heeft. ’s Avonds mocht ze dineren in haar eigen kasteel met familie en vrienden.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.