Gepassioneerd vrijwilliger: Ester van der Wiel

Ester van der Wiel van Stichting Go-kitStichting Go-kit wil kansen geven aan kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland en Indonesië die door een fysieke beperking, sociaaleconomische achterstanden of andere oorzaken niet de kans hebben hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Stichting De Grootste Familie Helpt! ondersteunde een project in Boyolali met een bedrag van € 3.500,-. Ester van der Wiel is voorzitter van Stichting Go-kit, dat in 2009 is opgericht. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en werkt als manager Stafbureau en Communicatie bij Kinderopvang Bimbola in Rotterdam. Een gesprek met een bevlogen vrijwilliger die een sterke band heeft met Indonesië. Niet in de laatste plaats omdat ze haar echtgenoot daar ontmoette.

Kans krijgen in de maatschappij
“Na het afronden van de opleiding Bestuurskunde ben ik naar Indonesië vertrokken waar ik via een uitwisselingsproject tien maanden in het revalidatiecentrum in Solo, Midden Java werkte. Dit centrum is gericht op jongeren die hier terechtkomen voor medische zorg en training zodat ze een kans krijgen in de maatschappij. Wat mij erg trof is dat slechts een klein deel van alle gehandicapte jongeren een plek krijgt in één van deze slechts vier centra in heel Indonesië. Dit betekent dat het grootste deel niet de zorg en training krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. En zelfs verblijf in één van deze centra is geen garantie op succes, want wat miste was goede begeleiding als de jongeren eenmaal thuis kwamen. Zij waren wel veranderd, verzorgd, geopereerd, maar aan de thuissituatie was niets veranderd.” Tijdens haar reis door Indonesië bezocht ze een aantal van deze jongeren thuis. “Het was triest om te zien dat velen van hen thuis zaten zonder uitzicht op toekomst, ondanks de prothese en training.”

“Stichting De Grootste Familie Helpt! is een belangrijke steun”
Toen ze dit zag, groeide het idee om hier iets mee te doen. Pas jaren later richtte Ester Stichting Go-kit op. En nog weer vele gesprekken later, vond zij een lokale partner om in Midden Java gehandicapten te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. “Sinds de oprichting van onze stichting hebben we 12 mensen kunnen helpen naar een bestaan met voldoende inkomsten om figuurlijk op eigen benen te kunnen staan. De meesten kiezen ervoor hun eigen bedrijf te starten. We sluiten aan op ieders mogelijkheden en behoeften en maken voor iedere deelnemer een plan.” Hierbij krijgt de stichting steun van de lokale partner LKTS die de begeleiding van alle deelnemers verzorgt. “En prachtig natuurlijk dat Stichting De Grootste Familie Helpt! ons een belangrijke steun in de rug heeft gegeven om nog meer deelnemers te helpen.”

Drempels in de communicatie
Loopt Ester wel eens tegen problemen aan en hoe wordt dat dan opgelost? “Het vinden van een lokale partner is eigenlijk de lastigste hobbel. Het duurde lang voordat ik een betrouwbare partner had gevonden die ook ervaring heeft in het werken met buitenlandse fondsen. We zijn klein gestart met vier deelnemers, nu helpen we er acht.” Ze ervaart het contact soms als moeizaam. De andere cultuur en het tijdsverschil zorgen voor drempels in de communicatie. “Wat daarbij erg helpt is dat ik via mijn schoonfamilie allerlei wegen kan bewandelen om toch de juiste informatie te krijgen. Daarbij komt dat wij vanuit Nederland de lokale situatie goed kunnen inschatten. Zo hebben verkiezingen bijvoorbeeld een grote impact op het werk van onze partner, aangezien ze daar een rol in spelen.”

“De grootste beloning is dat hun situatie is verbeterd”
Wat maakt dit werk zo mooi? “Iedere keer als ik terugga naar Indonesië, is het goed om te zien hoeveel het kleine beetje hulp dat wij bieden, deze mensen heeft geholpen. En het steunt mij in de gedachte, dat wat Stichting Go-kit doet zinvol is, en op een kleinschalige manier een groep mensen helpt die deze kans verdienen. Zien dat hun situatie aanmerkelijk is verbeterd is wel de grootste beloning die ik ervaar.” Ester vertelt over een jong meisje uit een gezin waarvan beide ouders gehandicapt zijn. “Dit kindje bleek een afwijking te hebben aan haar been. De ouders hadden zich er al bij neergelegd en er was geen geld om naar de dokter te gaan. Dit kind krijgt nu de operatie die ze nodig heeft, waardoor ze later een betere kans heeft op een goede toekomst. Ondertussen helpen wij ook beide ouders door het opstarten van hun eigen bedrijfje, met als doel dat hun gezinsinkomen boven het Indonesische bestaansminimum komt.”

Tijdsinvestering
Kan ze haar voorzitterschap bij de stichting goed combineren met haar werk als manager? “Ik denk dat ik gemiddeld een halve dag per week aan de stichting besteed. Er zijn periodes waarin we veel activiteiten ontplooien voor fondsenwerving. Dan zijn we heel actief met sponsoracties, communicatie en sociale media. Op die momenten kun je elke vrije minuut aan dit werk besteden. Wanneer het project loopt en onze partner aan de slag gaat, is er wat meer rust en hebben we tijd om nieuwe plannen te bedenken.”

“We hebben behoefte aan meer vrijwilligers
“Om onze doelen te kunnen blijven realiseren en nog meer mensen te kunnen helpen, willen wij ons netwerk van vrijwilligers en bestuursleden graag uitbreiden.” Ester geeft aan dat de stichting behoefte heeft aan mensen die thuis zijn in fondsenwerving, marketing en social media. “Mensen die hun energie net als wij in dit project willen steken. Daarbij is het fijn wanneer nieuwe vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook Stichting De Grootste Familie Helpt! bekendheid geven aan ons werk en zo nieuwe kansen en een ontmoetingsplek creëren voor het werven van nieuwe sponsors en fondsen.”

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.