Aanvraagformulier donatie

Gebruik het onderstaande formulier om een aanvraag voor donatie te doen. Uw aanvraag wordt tijdens onze bestuursvergadering zorgvuldig behandeld. Binnen 14 dagen na de vergadering krijgt u bericht van ons. Na goedkeuring krijgt u een donateursovereenkomst in tweevoud toegezonden. U stuurt één exemplaar getekend terug in de bijgaande antwoordenvelop. Zodra het getekende exemplaar binnen is, maken wij de donatie over.

LET OP!
Bij de selectie kijkt het bestuur allereerst of er voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:

 • De aanvraag wordt ingediend door een in Nederland gevestigde stichting, die het geld ontvangt en uitgeeft. ANBI status strekt tot aanbeveling.
 • De officiële naam van de stichting en het Kamer van Koophandel-nummer worden vermeld.
 • Het bestuur van de stichting dient de aanvraag in.
 • Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
 • Het betreft een kleinschalige stichting met betrokken, bevlogen vrijwilligers.
 • De projectaanvraag betreft een concreet, tastbaar en afgebakend doel.
 • De projectaanvraag is tot maximaal €10.000.
 • Er wordt een gespecificeerde begroting bij de projectaanvraag meegestuurd.
 • Achteraf ontvangt de Stichting De Grootste Familie Helpt een gespecificeerde financiële verantwoording.
 • De projectaanvraag moet rechtstreeks ten goede komen aan mensen. Dat betekent dat projectaanvragen gericht op bijvoorbeeld dieren of monumenten helaas niet in aanmerking komen.
 • Toekenningen worden contractueel vastgelegd.

Of maak gebruik van het contactformulier.

Stichting
de grootste familie helpt!
Beethovenlaan 37
1217 CH Hilversum
FAMILIEHELPT.NL
info@stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl