Donateursovereenkomst

Is uw donatieaanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u de donateursovereenkomst in tweevoud toegezonden. U stuurt één exemplaar getekend terug in de bijgaande antwoordenvelop. Zodra het getekende exemplaar bij ons binnen is, wordt de donatie overgemaakt.

Download de donateursovereenkomst om deze alvast door te nemen.