Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Stichting De Grootste Familie Helpt! doet er alles aan om alle informatie en fotografie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. We kunnen echter geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Stichting De Grootste Familie Helpt! kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • • Stichting De Grootste Familie Helpt! biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.
  • • Stichting De Grootste Familie Helpt! is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.
  • • Stichting De Grootste Familie Helpt! verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • • Stichting De Grootste Familie Helpt! kan deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • • Stichting De Grootste Familie Helpt! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van deze website.
  • • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die gegeven wordt op deze website. Lees meer in ons privacybeleid.
  • • Gebruiker mag geen enkele foto op deze website verveelvoudigen of openbaar maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Grootste Familie Helpt! Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Auteursrechten

Stichting De Grootste Familie Helpt! probeert de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van zelfgemaakt en licentievrij tekst- en beeldmateriaal. Op de website van Stichting De Grootste Familie Helpt! gebruiken wij – met toestemming – foto’s van de organisaties waaraan wij gedoneerd hebben. Mocht de rechthebbende toch bezwaar hebben tegen dit gebruik, dan verzoeken wij hem/haar ons daarvan op de hoogte te stellen. Het betreffende fotomateriaal zal dan in overleg worden verwijderd.