Word donateur

Voelt u ook sympathie voor de kleinschalige, maar effectieve hulpverlening aan de door ons geselecteerde goede doelen? Wilt u onze doelstellingen ondersteunen? Maak uw donatie over op:

IBAN: NL09 INGB 0000 000 925
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting De Grootste Familie Helpt

Alvast heel hartelijk bedankt, ook namens de goede doelen. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.