Autistische kinderen leren spelen

Stichting de Droomboom kreeg een bedrag van €6.969,71 voor de aanschaf van een speelhuisje, 2 loopfietsen, een driewieler, 2 steps en 2 fietsjes.

De Droomboom is een behandelcentrum voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis; opgericht in 2006 door ouders van kinderen met autisme, in samenwerking met een GZ-psycholoog en een ABA consultant.

Inspireren en stimuleren
Omdat alle Droomboom-kinderen heel veel moeite hebben met communiceren, spelen en sociale interactie, wordt zoveel mogelijk gewerkt met inspirerend en stimulerend materiaal. Ook het buitenspelen is voor deze kinderen moeilijk. Om ze te leren spelen en samen spelen worden situaties bedacht die passen bij hun dagelijkse ervaringen zoals boodschappen doen of koken en spelen dat na. Ze leren ook interactieve spelletjes doen met andere kinderen zoals verstoppertje spelen. Hiervoor wordt buiten al jaren een speelhuisje gebruikt.

Nieuw speelhuis
Het houten speelhuisje in de tuin van de Droomboom heeft veel kinderen geholpen om spelvaardigheden met andere kindjes aan te leren, maar is na al die tijd niet veilig meer. Het hout is rot en de kinderen mogen er daarom geen gebruik meer van maken. Drie jaar geleden doneerde een van de oud-ouders een plastic speelhuis waar hun kinderen te groot voor waren geworden. Deze is helaas na een storm gesneuveld. Een nieuw speelhuis zal weer een grote bijdrage leveren aan de spel- en sociale ontwikkeling van de Droomboom-kinderen.

Dagopvang en begeleiding autistische kinderen
Stichting de Droomboom biedt dagopvang en activerende begeleiding voor jonge kinderen met autisme spectrum stoornis en/of een ontwikkelingsachterstand. Daarnaast verzamelt de stichting kennis en expertise op het gebied van ABA begeleiding voor kinderen met Ass en biedt het ambulante applied behavior analysis trainingen aan ouders en instellingen.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.