Naoorlogse sprekers aan het werk

Stichting Na de oorlog ontving €2.000 om te besteden aan authentieke materialen die gastsprekers kunnen laten zien tijdens hun lessen. In het kader van 75 jaar bevrijding doneert SDGFH tevens €10,- per gastles WO2 in het schooljaar 2019/2020. Deze korting voor de scholen in Nederland geldt voor de eerste 500 gastlessen.

Naoorlogse sprekers aan het werk
Stichting Na de oorlog leidt naoorloogse gastsprekers op en bemiddelt hen actief naar scholen en openbare bijeenkomsten. In 2020 is het 75 jaar bevrijding en willen de stichting graag 6 nieuwe gastsprekers opleiden die op de wachtlijst staan. Het doel van dit project ‘Naoorlogse gastsprekers aan het werk’ is het tegengaan van uitsluiting, discriminatie, antisemitisme en racisme door middel van het vertellen van het persoonlijke verhaal. Waarbij een link wordt gelegd naar het heden.

Het uitvoeringstraject bestaat uit acht fases waarbij in 2020 minimaal 10 gastlessen per gastspreker worden gegeven. In de jaren daarna geven zij rond de 25 gastlessen vrijwillig per schooljaar.

Ontstaan van Na de oorlog
Kan directe familie van ooggetuigen die een genocide heeft meegemaakt dezelfde emotie en verbeelding bij leerlingen teweegbrengen als ooggetuigen? Dit was de eerste vraag die Na de oorlog zichzelf stelde toen een ooggetuige van de Holocaust aangaf, dat de eerste generatie over niet al te lange tijd niet meer in staat zou zijn om hun persoonlijke verhaal op scholen of herdenkingen te vertellen. Of er simpelweg niet meer zou zijn.

Genocides zoals de Holocaust, migratie en andere mechanismen staan in de lesmethodes en er is behoefte aan mensen die de verbeelding kunnen triggeren en de emotie kunnen laten invoelen, alsof je er bij wijze van spreken naast staat. Maar die scholen zijn ook geprofessionaliseerd. De eisen om leerkracht of leraar te worden zijn verhoogd en kinderen zijn door sociale media beïnvloed in hun wijze van leren. Welk concept past daar dan bij?

De naoorlogse generatie voelt het als hun plicht om het verhaal van hun naaste familie door te vertellen. Sterker nog: ze hebben een uitgesproken drive om dit te doen. Zeker gezien de opkomst van antisemitisme, uitsluiting, racisme en niet te vergeten de polarisatie van de samenleving. Diezelfde gastspreker wil ook persoonlijke groei doormaken.

Lees over onze projecten in binnen- en buitenland.